Aktuality

MSV/IMT

MSV2016Navštivte nás na veletrhu MSV v Brně v termínu od  9. - 13.10.2017 na našem stánku č. 043 v pavilonu P, těšíme se na Vaši návštěvu!

Jak jde těžký průmysl ve Zlíně dohromady s přírodou?????

Naše slévárna je v ochraně životního prostředí tak napřed, že v nepoužívaném výdechu klimatizace odchovává pátý rok po sobě rodinu poštolek až s pěti mladými. Odchované zajíce a bažanty v našem areálu ani nepočítáme ... :-)))

Postolka1 Postolka2 Postolka3

Certifikace

Certifikát DNV G Certifikát RoHS
cert_DNV-GL.png certif_RoHS.png

 

Investice

Aktuálně probíhající investice v naší obrobně: pořízení nového portálového centra TYC FSGC 300/7 s rozměry upínací plochy 3200 x 6200 mm.

TYC-prefinal TYC-zakladna

TYC zaklady 1 TYC model

Předcházející investice byly zaměřeny na posílení kapacit modelárny pětiosým strojem SAHOS Dynamic F5000 a na posílení výrobních kapacit obrobny obráběcím centrem H-1000.

1_SAHOS.jpg
2_H1000.jpg

V roce 2014 jsme dále ukončili rozsáhlou investiční akci se zaměřením na snížení emisí tuhých znečišťujících látek a vyměnili zařízení, které stále splňovalo předpisy, za nové, s emisemi 10x nižšími.